همایش فروشندگان برتر تهران و البرز روز جمعه در محل هتل اوین ، مورخ 1395/04/11 برگزارشد . در این همایش مدیر اتحادیه لوازم خانگی آقای طحان پور و دیگر عوامل اتحادیه حضور یافتند.

 

همایش فروشندگان برتر تهران و البرز
همایش فروشندگان برتر تهران و البرز
همایش فروشندگان برتر تهران و البرز
همایش فروشندگان برتر تهران و البرز
همایش فروشندگان برتر تهران و البرز